Warto wspierać lokalne marki

W dobie obecnego kryzysu szczególnego znaczenia nabiera myślenie lokalne. Lokalne firmy mają większe możliwości obsługi najbliższego otoczenia, ale i zapewniają produkty szybko i sprawnie. Wiedza o produktach połączona z wysoka jakością daje tym lokalnym markom potencjał, którego nie sposób przecenić.

Sytuacja na świecie postawiła pod znakiem zapytania dostawy z odległych krańców świata i masową produkcję. Zanieczyszczenie środowiska wywołane przez globalny przemysł zagraża istnieniu naszej planety i ludzkości. Warto zatem postawić sobie pytanie czy panujący w obecnych czasach nadmierny konsumpcjonizm, byle jakość produktów i ich szybkie zużycie jest drogą, którą powinniśmy iść. Panująca na świecie pandemia spowodowana, jak wiele specjalistów wskazuje, niewystarczającą higieną i brakiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa powinna utwierdzić nas w przekonaniu, że najwyższy czas na zmianę myślenia. Myślenia o globalnej gospodarce, o środowisku naturalnym i w końcu o jakości życia ludzi.

Zasadnym wydaje się powrót do naszych korzeni, do wartości, które towarzyszyły nam od wieków. Kiedyś ludzie szanowali środowisko, gdyż z niego czerpali pożywienie i zasoby niezbędne do życia. Cenili pracę ręczna i umiejętności, gdyż one zapewniały przetrwanie. Oczywiście dzisiejszy rozwój cywilizacyjny pozwala nam na korzystanie z zaawansowanych rozwiązań technologicznych –masową produkcję, przetworzoną gotową natychmiast do spożycia żywność, dostępność wszystkich produktów praktycznie „od ręki”. Czy jednak wszystkie z dostępnych możliwości są dla nas i dla przyszłych pokoleń dobre? Czy potrafimy wykorzystać te możliwości we właściwy sposób?

Patrząc na ocieplanie się klimatu, wymieranie zwierząt, choroby cywilizacyjne, które coraz częściej doskwierają ludziom na całym świecie powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób korzystać z rozwiązań, które daje nam postęp cywilizacyjny, ale nie rujnując przy tym swojego zdrowia i środowiska. W trosce o środowisko można na przykład ograniczyć skalę przemieszczania się i zużycia surowców robiąc zakupy online. Jest to doskonały sposób, aby dowiedzieć się jak najwięcej o produktach, porównać je z innymi i dokonać świadomego wyboru. Świadomy wybór oznacza zakup produktu odpowiadającego na nasze potrzeby. Dzięki temu jest szansa, że taki przedmiot zostanie z nami na dłużej. W ten sposób ograniczamy nadmierną produkcję. Wybierając wartościowe produkty, solidnie wykonane, a zarazem mające walory estetyczne ograniczamy zużycie surowców naturalnych, dbamy o środowisko, ale i zapewniamy sobie w naszych domach komfort. Dzięki takim mądrym wyborom wspieramy również lokalne marki, które tworzą ręcznie z poszanowaniem środowiska produkty wnętrzarskie. Ci przedsiębiorcy dają również pracę lokalnym projektantom, wspierając ich rozwój. Jest to doskonały wzorzec postępowania społecznego.

Żyjemy w Europie, która od wieków była miejscem rozwoju wielu kultur, nauki i tradycji. Wyjątkowe produkty i projekty, które tu powstały pozwoliły na dalszy rozwój lokalnych społeczności. To dzięki wzajemnemu wsparciu i wymianie handlowej mogliśmy osiągnąć poziom życia, które jest daleko lepszy od tego, który możemy obserwować na innych kontynentach. To wzmacnia ekonomicznie podstawy egzystencji całej europejskiej społeczności. Polskie firmy są częścią tej społeczności. Mimo, iż inne, jedyne w swoim rodzaju, tworzące produkty, które czerpią niejednokrotnie z lokalnej tradycji są nadal oparte na wspólnych europejskich korzeniach. Wspierając lokalny biznes budujemy lepsze jutro przyszłych pokoleń. Utrwalamy naszą tradycję i kulturę, która czyni nas dumnymi. Patrząc na piękne projekty, które nas otaczają możemy być dumni, że jesteśmy jej częścią.