.

.

Informacje

Theska sp. z o.o.

ul. Nadrzeczna 2/15

31-411 Kraków, PolskaRejestr handlowy: KRS 0000 66 28 91

Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa- Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Reprezentowane przez: Członkowie zarządu: Daria Wassermann. Anna Mizur, Olga KałatKontakt

Telefon: +48 661 617 617

E-mail: info@theskastore.pl

NIP Numer identyfikacji podatkowej: PL 945 220 30 54Rozstrzyganie sporów UE

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres e-mail można znaleźć powyżej w informacji o witrynie. Postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów przed arbitrem konsumenckim Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim organem arbitrażowym.

0