.

.

Prawo do anulowania

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni, jeżeli towar jest niezgodny z zamówieniem.

Okres odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszli w fizyczne posiadanie ostatniej rzeczy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Theska sp. z o.o., Nadrzeczna 2/15, 31-411 Kraków, Polska, info@theskastore.pl , numer telefonu: + 48 661 617 617) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Możemy dokonać potrącenia z odszkodowania za utratę wartości dostarczonych towarów, jeśli strata jest wynikiem niepotrzebnego obchodzenia się z nimi. Zwrotu płatności dokonamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż –

(a) 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Ciebie zwrot dostarczonych towarów, lub

(b) (jeśli wcześniej) 14 dni od dnia dostarczenia dowodu, że zwróciłeś towary, lub

(c) w przypadku braku dostarczenia towaru – 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

0